Dietistengroep Almere
Goed om te weten

Behandeltijd
De behandeling door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het gesprek met u in de behandelkamer. De diëtist voert bijvoorbeeld ook berekeningen uit, stelt een op maat gesneden voedingsadvies op en heeft mondeling en schriftelijk contact met uw arts. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent.


Afspraak afzeggenappeltaart
Wanneer u een afspraak met de diëtist niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren mee te delen. Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.


Privacy
In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met een diëtist bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Een diëtist toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking en het geven van duidelijke adviezen.


Klachtenregeling
Wij zijn aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Wanneer u een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met uw diëtist of haar collega. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via de website  (klachtenloketparamedici.nl). Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch te benaderen: 030-310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl